สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ออกแบบ แร็ค กล่องใส่อุปกรณ์

ออกแบบ แร็ค กล่องใส่อุปกรณ์

     

    แร็ค กล่องใส่อุปกรณ์ ทุกๆกล่องบริษัทฯจะออกแบบตามแนวคิดของลูกค้าทุกราย โดยในแบบจะมีขนาดคราวๆ

พร้อมทั้งภาพเสมือนของอุปกรณ์แร็ค และตำแหน่งกำกับไว้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเห็นภาพจำลองของกล่องก่อนการ

ตัดสินใจ ต่อจากนั้นส่งแบบให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องกับอุปกรณ์จริง ก่อนที่บริษัทฯจะลงมือตัดจริงต่อไป 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view